www.oammr-cv.ro
Üdvözlet PDF Imprimare Email

Anunţ 

Începând cu data de 29.11.2014, OAMGMAMR filiala Covasna începe reavizarea certificatelor de membru pentru anul 2015

În vederea obţinerii avizului anual, asistenţii medicali, membri ai O.A.M.G.M.A.R. filiala Covasna, vor prezenta următoarele documente, ce vor fi puse într-o folie de plastic A4:

1.Cererea pentru solicitarea avizului pentru anul 2015 completată lizibil

2.Copia Carte de Identitate ( să fie poziţionat pe hârtie A4 stânga sus )

3.Fişa pentru actualizarea datelor în RNU completată lizibil

4.Certificatul de membru în original, în vederea eliberării noului Certificat de Membru

5.Asigurarea de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională (malpraxis) încheiată pentru perioada 01.01.2015 – 31.12.2015 în original ( poliţa de asigurare trebuie să fie fie completat lizibil să conţină ştampila şi semnătura asiguratorului, să nu conţină corecturi şi să fie semnat de către asigurat – asistent medical, moaşă)

6.Dovada achitării cotizaţiei de membru pentru anul 2014 ( se verifică de către responsabilul financiar al O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Covasna )

7.Realizarea a minim 30 de credite EMC/2014 ( se verifică în RNU )

8.Dovada întreruperii în activitatea de asistent medical – maternitate, concediu fără salar, concediu de boală (dacă este cazul).

9.Alte documente cerute de către Biroul Consiliului Judeţean al O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Covasna după caz